Hřiště nejen pro strašné děti

Pokukujete po firmě, co by vám na školní zahradě nebo vaší vlastní vystřihla zajímavé hřiště nebo umělecké prvky pro děti?

Značka Enfant Terrible /Strašné dítě/ funguje již od roku 1998 a její výtvory jsou založeny především na přesvědčení, že každé místo, stejně jako každý kolektiv lidí, má specifického ducha a specifické potřeby.Značku tvoří tři ženy, matky a umělkyně, které do hřišť promítají své zkušenosti. Dětská hřiště, realizace v zahradě i volné krajině autorky považují za významné počiny, jejichž podoba neformuje pouze vývoj dětí, které hřiště užívají, ale zasahuje do estetického vnímání všech návštěvníků a ovlivňuje kvalitu prostředí, ve kterém žijeme.

zdroj: www.strasnedite.cz

 

Komentáře